MAKLUMAN PENTING

Sukacita dimaklumkan, Al Nuhas Educonsult telah berpindah ke pejabat baru dan alamat terkini Kami adalah seperti mana berikut : AL NUHAS EDUCONSULT, 1 Sentral, Level 16, Jalan Stesen Sentral 5, KL Sentral, 50470 Kuala Lumpur.   segala surat menyurat dan urusan pejabat adalah di alamat berkenan.